Seznam letů a export

Seznam všech evidovaných letů lze třídit dle libovolného atributu.

Evidenci letů je možné exportovat do formátu MS Excel dle filtru v rámci logbooku.

 

  • title
  • title