Zádávání letu

Náš logbook představuje universální podobu záznamu letu, který se dá členit dále na jednotlivé legy a v nich rozpis funkcí posádky a časů.

Zadávání je velmi jednoduché, pro představu opis jedné stránky fyzického logbooku zabere asi 5 min.

 

 

Postup zadání letu v 10-ti sekundách

  • volba letounu dle reg. značky (systém si pamatuje poslední)
  • vypsání ICAO kódu letiště odletu a příletu (případně je možné zvolit ze seznamu, kde systém si opět pamatuje poslední volbu)
  • čas a datum odletu automaticky předvyplní datum a čas příletu na stejnou hodinu a den, častokrát tak stačí pouze dopsat minuty
  • ME/SE
  • poznámka
  • uložení

po uložení letu se vytvoří automaticky i leg, kde se zkontroluje vypočítaný čas letu a případně upraví počet přistání nebo přiblížení, režim letu, účel editací legu je-li třeba. Systém si opět pamatuje poslední volbu druhu letu, účelu letu a úlohy pilota v posádce, takže při zadávání většího množství stejných letů (např. výcvik či celodenní létání ze stejného letiště) je potom skutečně velmi rychlé.